Vyřazování dojnic během laktace, analýza přežitelnosti

ZAVADILOVÁ, Ludmila a ŠTÍPKOVÁ, Miloslava. Vyřazování dojnic během laktace, analýza přežitelnosti. Náš chov, 2010, roč. 70(9), s. 54-56. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz10132.pdf
Abstrakt

Analýzou přežitelnosti bylo odhadnuto riziko vyřazování podle pořadí a stádia laktace u holštýnského plemene. Soubor zahrnoval 178 044 krav. V modelu byly časově závislé efekty roku a období otelení, stáda, pořadí laktace, období laktace, velikosti stáda, třída mléčné užitkovosti; dále efekt otce a regrese na věk při prvním otelení. Největší riziko vyřazení jsme našli na začátku laktace v době stání na sucho. Riziko vyřazení klesalo s pořadím laktace. Pro krávy v nejnižší třídě užitkovosti bylo riziko vyřazení 2,5 vyšší než u krav s nejvyšší užitkovostí.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat