Výroba a nákupní ceny mléka

KVAPILÍK, Jindřich a BOUŠKA, Josef. Výroba a nákupní ceny mléka. Náš chov, 2008, roč. 68(1), s. 40-44. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz8243.pdf
Abstrakt

období 2000-2006 se výroba mléka ve světě zvýšila cca o 52 mil. tun. Na nárůstu se podíleli hlavní světoví výrobci s výjimkou EU, kde výroba mléka limitovaná kvótami stagnuje. Zvýšení poptávky na světovém trhu v roce 2007 mělo kromě prodeje přebytků mléčných výrobků z EU za následek výrazné zvýšení světových cen mléka. V porovnání s průměrem roku 2006 se do července 2007 zvýšily v USA a na Novém Zélandu asi o 60 %, v západoevropských mlékárnách do září 2007 asi o 25 % a v ČR do října 2007 o 20 %. Vzhledem k poklesu cen mléka od července do září v USA a na Novém Zélandu asi o 7 a 10 % nelze vyloučit stagnaci, popř. mírný pokles nákupních cen mléka i v EU. Rostoucí ceny mléka mohou pozitivně ovlivnit výrobu mléka i v ČR.

OdděleníChov skotu