Výroba mléka a veterinární výkony

KVAPILÍK, Jindřich, SYRŮČEK, Jan a BURDYCH, Jiří. Výroba mléka a veterinární výkony. Náš chov, 2012, roč. 72(8), s. 15-18. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz12092.pdf
Abstrakt

Veterinární výkony (náklady na veterinární služby a léky) zjištěné u souboru 54 podniků s výrobou mléka v ČR dosáhly v roce 2010 v průměru 2030 Kč na krávu, 5,55 Kč na krmný den a 0,28 Kč na litr dodaného mléka a na průměrných nákladech na výrobu mléka se podílely 3,5 %. Značná variabilita těchto nákladů (podíl veterinárních výkonů na celkových nákladech se pohyboval od 0,6 do 6,3 %) dává značné možnosti optimalizace této nákladové položky. Výsledky sledování nepotvrdily růst jednotkových nákladů na veterinární službu a léky v přepočtu na litr prodaného mléka v závislosti na zvyšující se užitkovost. Vzhledem k vyšší průměrné dojivosti stád holštýnských krav (+ zhruba 2100 litrů) není významný sledovaný nákladový rozdíl ani mezi hlavními plemeny. Ze statistických závislostí vyplynulo, že výše veterinárních výkonů je ovlivňována plodností a obměnou stáda (vyřazováním) krav

ProjektOptimalizace výživy a chovu dojnic v podmínkách zemědělské politiky EU
OdděleníChov skotu, Výživa a krmení hospodářských zvířat