Výroba mléka, produkční a reprodukční ukazatele chovu dojených krav v ČR

SYRŮČEK, Jan a BARTOŇ, Luděk. Výroba mléka, produkční a reprodukční ukazatele chovu dojených krav v ČR. Náš chov, 2020, roč. 80(9), s. 20-24. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz20100.pdf
Abstrakt

Produkce kravského mléka se v posledních letech zvýšila celosvětově, v průměru ve 27 státech EU i v ČR, kde za rok 2019 činila 3 mld. litrů, tj. 8 471 litrů mléka na krávu a rok. ČR je v produkci mléka dlouhodobě soběstačná, což je také důvodem relativně vysokých vývozů syrového mléka. U souboru hodnocených podniků s výrobou mléka (108 za rok 2019) byly patrné téměř stejné výsledky jako v celé ČR, což potvrzuje reprezentativnost. Ve sledovaných ukazatelích existují rozdíly mezi skupinami podniků podle průměrného prodeje mléka na krávu a rok, chovaného plemena a výrobní oblasti. Ze zjištěné variability jednotlivých ukazatelů lze usuzovat na možnosti jejich dalšího zlepšování.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu