Výroba mléka v roce 2012

KVAPILÍK, Jindřich, SYRŮČEK, Jan a BURDYCH, Jiří. Výroba mléka v roce 2012. Náš chov, 2013, roč. 73(7), s. 28-32. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz13085.pdf
Abstrakt

Přes mírný pokles stavů dojnic se v letech 2010 až 2012 v ČR zvýšil přibližně o 6 % nákup mléka, a to v důsledku nárůstu dojivos-ti v tomto období o 529 litrů (7,6 %) na krávu. Analýza ukazatelů výroby mléka za rok 2012 zahrnuje celkem 62 podniků, z toho pak 33 a 19 podniků s chovem holštýnských a českých strakatých krav. Vedle dojivosti (průměr 7921 litrů) jsou hodnocené uka­zatele (složky mléka, plodnost, obměna stáda aj.) srovnány s výsledky kontroly užitkovosti. České údaje jsou doplněny dvěma soubory dat z Německa.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu, Výživa a krmení hospodářských zvířat