Výroba mléka v roce 2015

KVAPILÍK, Jindřich a SYRŮČEK, Jan. Výroba mléka v roce 2015. Náš chov, 2016, roč. 76(8), s. 30-35. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz16093.pdf
Abstrakt

357 tis. krav v KU 8537 kg. Ve srovnání s rokem 2014 se jedná o nárůst produkce mléka na krávu o 211 litrů, 296 litrů a 167 kg, resp. o 2,5; 3,8 a 2 %. V rámci přípravy na situaci po zrušení kvót mléka se mezi roky 2013 a 2015 zvýšil prodej mléka ke zpracování v ČR o 8,8 % a v EU-28 o 7,1 %. Přes mléčnou krizi vzrostl objem prodaného mléka ve srovnání s rokem 2015 v ČR za leden až duben 2016 o 2,9 % a v EU za leden až březen 2016 o 7,1 %. U souboru podniků je stručně analyzován vliv tržní produkce mléka, plemene krav, výrobní oblasti a velikosti a obměny stáda krav na užitkovost a další výrobní ukazatele.

ProjektEkonomické modely pro hodnocení a optimalizaci managementu stáda
OdděleníChov skotu