Výrobní a ekonomické ukazatele chovu krav bez TPM v ČR – 2013 až 2016

SYRŮČEK, Jan, BARTOŇ, Luděk a KVAPILÍK, Jindřich. Výrobní a ekonomické ukazatele chovu krav bez TPM v ČR – 2013 až 2016. Náš chov, 2018, roč. 78(1), s. 50-54. ISSN .
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz18003.pdf
Abstrakt

Chov masného skotu tvoří důležitou součást živočišné výroby, což potvrzují zvyšující se stavy této kategorie v ČR. Důležitá je ekonomická stránka chovu, neboť kladná rentabilita je předpokladem udržení a dalšího rozšiřování chovu. U souboru podniků byla v letech 2013 až 2016 při průměrných nákladech 30 313 Kč na krávu a rok zjištěna kladná rentabilita (+2,1 až +8,7). Zisk byl v průměru u podniků pouze za předpokladu započítání dotací, které tvořily 47 % výnosů. Analýza potvrdila závislost nákladů na počtu krav základního stáda. Vliv na ekonomiku chovu byl také zkoumán u natality a ceny prodaných telat.

ProjektEkonomické modely pro hodnocení a optimalizaci managementu stáda, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu