Výrobní a ekonomické ukazatele výkrmu býků v ČR v letech 2013 až 2016

SYRŮČEK, Jan, KVAPILÍK, Jindřich a BARTOŇ, Luděk. Výrobní a ekonomické ukazatele výkrmu býků v ČR v letech 2013 až 2016. Náš chov, 2018, roč. 78(4), s. 33-37. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz18033.pdf
Abstrakt

Na celkové výrobě hovězího masa, která v ČR v roce 2016 dosáhla 72 tis. tun, se významně podílí kategorie jatečných býků. Pro zvyšování výroby hovězího masa je nezbytnou podmínkou ekonomická výhodnost výkrmu jatečných zvířat. Z dat poskytnutých podniky s výkrmem býků v ČR v letech 2013 až 2016 byly vypočítány průměrné náklady na výkrm jednoho zvířete 37 tis. Kč včetně ceny zástavu. Při průměrné prodejní ceně 32 tis. Kč a započítání dotací byla výsledkem výkrmu každoroční ztráta (průměrná rentabilita -7%). Analýza nákladů potvrdila nižší nákladovost při vyšším počtu zvířat v podniku. Mezi ekonomicky nejvýznamnější parametry se řadí dosahované denní přírůstky hmotnosti, cena zástavu a prodejní cena jatečného býka.

ProjektEkonomické modely pro hodnocení a optimalizaci managementu stáda, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu