Výskyt genu Booroola v populaci ovcí plemene merinolandschaf v ČR

MILERSKI, Michal a KOTT, Tomáš. Výskyt genu Booroola v populaci ovcí plemene merinolandschaf v ČR. Náš chov, 2009, roč. 69(3), s. 34-36. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz9018.pdf
Abstrakt

V populaci ovcí plemene merinolandschaf v České republice byl potvrzen výskyt genu velkého účinku na plodnost (Boorola). Mezi nositeli alely velkého účinku byl zjištěn vysoký stupeň vzájemné příbuznosti. Podle analýz rodokmenů je pravděpodobné, že přenos genu Boorola do populace se uskutečnil prostřednictvím jediného zvířete. Nositelky tohoto genu vykazují v kontrole užitkovosti průměrnou četnost vrhu 2,46 jehněte, zatímco v rámci celé kontrolované populace ML je dosahováno v průměru 1,40 jehněte ve vrhu.

ProjektTvorba plodné linie ovcí plemene merinolandschaf s využitím metod molekulární genetiky
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat