Výskyt mastitidních bakterií v syrovém kozím mléce

BORKOVÁ, Markéta, SEYDLOVÁ, Růžena, DRAGOUNOVÁ, Hedvika, ELICH, Ondřej a RYCHTÁŘOVÁ, Jana. Výskyt mastitidních bakterií v syrovém kozím mléce. Náš chov, 2019, roč. 79(4), s. 51-53. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19048.pdf
Abstrakt

Cílem této práce bylo sledovat výskyt mastitidních bakterií vsyrovém kozím mléce na dvou farmách v České republice. Do experimentu bylo zahrnuto 222 odběrů individuálního mléka plemene koza bílá krátkosrstá. Zjištěno bylo 77 vzorků mléka s bakteriálním nálezem. V pozitivních vzorcích významně převažoval výskyt environmentálních kmenů bakterií nad kontagiózními. Nejčastěji zastoupenými patogeny byly koaguláza negativní stafylokoky. Sledován byl také počet somatických buněk v individuálních vzorcích mléka. Kozí mléka bez bakteriálního nálezu měla statisticky průkazně nižší hodnotu počtu somatických buněk než mléka s výskytem bakterií.

ProjektVýzkum faktorů ovlivňujících rentabilitu, kvalitu a bezpečnost mléka a mléčných produktů v chovech malých přežvýkavců v ČR, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníBiologie reprodukce