Výsledky experimentu s dojnicemi se zkrácenou dobou stání na sucho

ČERMÁKOVÁ, Jana, KUDRNA, Václav, VÝBORNÁ, Alena, ILLEK, Josef, DOLEŽAL, Petr, TYROLOVÁ, Yvona a BLAŽKOVÁ, Kateřina., 2013 Výsledky experimentu s dojnicemi se zkrácenou dobou stání na sucho. In X. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, s. 233-238. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz13045.pdf
Abstrakt

Vzhledem k rizikovosti a náročnosti tranzitního období na organismus dojnice a častější výskyt zdravotních problému a snížené reprodukce byl proveden pokus, jehož cílem bylo otestovat vliv délky suchostojné periody a typu diety na příjem krmiva, kondici, mléčnou užitkovost, reprodukci, kvalitu mleziva a základní fyziologické ukazatele parametrů v krvi a bachorové tekutině vysokoužitkových dojnic na počátku laktace. 24 vysokoprodukčních dojnic bylo rozděleno do dvou vyrovnaných skupin z hlediska mléčné užitkovosti na předchozí laktaci, pořadí laktace, plemene (Holštýn a Český strakatý skot) a živé hmotnosti. Kontrolní skupina dojnic (K60) byla zasušena přibližně 60 dnů před plánovaným otelením a byla krmena dietou odpovídající nutričním požadavkům zasušených dojnic. Přibližně 3 týdny před plánovaným otelením byla do jejich diety přidána směs koncentrovaných krmiv (3 kg/ks/den). Dojnice pokusné skupiny (P35) byly zaprahovány přibližně 35 dnů před plánovaným otelením a byly krmeny dietou pro závěrečnou fázi laktace až do otelení. Po otelení dojnice v obou skupinách přijímaly stejnou dietu, odpovídající laktačním požadavkům dojnic na počátku laktace.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat