Výsledky klasifikace jatečných těl prasat v České republice a rozvoj nových metod hodnocení

PULKRÁBEK, Jan, DAVID, Libor, VÍTEK, Martin a VALIŠ, Libor., 2012 Výsledky klasifikace jatečných těl prasat v České republice a rozvoj nových metod hodnocení. In Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat. Brno: Mendelova univerzita, s. 59-62. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12144.pdf
Abstrakt

Povinnost klasifikovat jatečné upravená těla (JUT) prasat a schválené metody k tomu určené vycházejí z komunitami legislativy (Nařízení Rady ES č. 1234/2007, Nařízení Komise ES Č. 1249/2008,) a jsou také stanoveny právními předpisy České republiky (Zákon Č. 110 / 1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, Vyhláška č.324 /2005 Sb.). Pro Českou republiku jsou na podkladě práce Pulkrábka et al. (2004) schváleny dvě skupiny metod klasifikace), manuální a aparativní.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov prasat