Vytěsnění vzduchu je důležité

LOUČKA, Radko. Vytěsnění vzduchu je důležité. Zemědělec. Téma týdne, 2022, roč. 30(34), s. 16-17. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22127.pdf
Abstrakt

Pro úspěšný průběh a výsledek procesu konzervace píce silážováním je potřeba splnit několik zásadních podmínek. Je to především rychlé vytvoření anaerobního prostředí a následné zabránění průniku vzduchu dovnitř siláže. Čím rychleji proběhne počáteční fáze fermentace a vytvoří se dostatečně kyselé prostředí, tím bývá siláž kvalitnější a vznikne s nižšími ztrátami. Jakmile se však do siláže dostane vzduch, začne se kazit. Ztráty sušiny a energie se v obou případech zvyšují úměrně s dobou a intenzitou působení kyslíku, který je hybnou silou rozvoje nežádoucích aerobních mikroorganismů.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat