Využitelnost vlákniny přežvýkavci jako ukazatel optimálního termínu sklizně trav

JANČÍK, Filip, HOMOLKA, Petr a KOUKOLOVÁ, Veronika. Využitelnost vlákniny přežvýkavci jako ukazatel optimálního termínu sklizně trav. Krmivářství, 2009, roč. 13(3), s. 27-29. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz9045.pdf
Abstrakt

Cílem této práce bylo stanovit a doporučit optimální termín sklizně vybraných druhů trav z pohledu využitelnosti buněčné stěny přežvýkavci. Pomocí metody in sacco byla stanovena efektivní degradovatelnost neutrálně detergentní vlákniny, stravitelná a nestravitelná část. Na základě výsledků je možné doporučit jako optimální termín sklizně všech sledovaných druhů trav období počátku metání.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat