Využití a aplikace termovizní techniky v chovech včel

HODKOVICOVÁ, N., NOVÁK, Pavel a BERNARDY, J., 2020 Využití a aplikace termovizní techniky v chovech včel. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2020. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živičišné výroby, v.v.i., s. 29-32. ISSN 978-80-7403-240-0
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz20190.pdf
Abstrakt

Aplikace termovizní techniky v případě diagnostiky onemocnění lidí se v posledních letech dostává do popředí vědecké sféry. Poskytuje data neinvazivně a se správným nastavením technických podmínek také spolehlivě. Vzhledem k momentální epidemiologické situaci se její využití prokázalo cenným nástrojem diagnostiky‘ onemocnění v humánní praxi. Ve veterinární medicíně je její aplikace však stále omezená. Vzhledem ke snižujícím se pořizovacím nárokům této technih‘ se však do budoucna předpokládá její častější zařazování v terénní veterinární praxi či u soukromých veterinárních lékařů. Jejl aplikace však s sebou nese určitě otázky, které je třeba objasnit.

OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat