Využití bachorových bolusů

LOUČKA, Radko., 2015 Využití bachorových bolusů. In Pořádání workshopu. 18.8.2015. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz15077.pdf
Abstrakt

Předmětem workshopu byla diskuze k používání bolusů a drenčů v praxi. Jednalo se o bolusech chemické povahy, bolusech, které v bachoru kontinuálně měří pH a teplotu a také o bolusech, které stimulují bachorovou motoriku. Součástí programu bylo také představení novinky, což jsou především bolusy Bolifast od firmy Hypred, které se budou používat jako prevence metabolických onemocněni dojnic. Cílem bylo hlavně seznámení s problematikou a vedení diskuze, která byla zaměřena k dalším plánům projektu „Omezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí“.

ProjektOmezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat