Využití BCS při řízení reprodukce dojnic

HLAVNIČKA, R. a VACEK, Mojmír. Využití BCS při řízení reprodukce dojnic. Náš chov, 2009, roč. 69(12), s. 20-22. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz9172.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo vyhodnotit vztah mezi stupněm a změnami tělesné kondice při počátkem laktace a plodností u vysokoužitkových krav. Sledování se uskutečnilo ve stádě s 655 dojnicemi holštýnského plemene s průměrnou užitkovostí za normovanou laktaci 11 390kg mléka při tučnosti 3,81 % a obsahu bílkovin 3,18 % ustájenými na jedné farmě. Do hodnocení bylo zahrnuto 277 krav otelených v období od července 2008 do ledna 2009. Z dosažených výsledků je zřejmé, že úroveň tělesné kondice krav při otelení měla vlivna její změny počátkem laktace a ovlivnila i průběh první třetiny laktace. Krávy s nižší tělesnou kondicí při otelení vykázaly vyšší denní nádoje mléka a byly schopné udržet tělesnou kondici bez výrazných změn, nebo si obnovit tělesné zásoby tuku brzy za vrcholem laktace.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu