Využití BCS při řízení reprodukce u holštýnských krav

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Využití BCS při řízení reprodukce u holštýnských krav. Autoři: VACEK, Mojmír a KUBEŠOVÁ, Marta.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-050-5. 2009-12-16.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Počet stran15
Interní odkaz9175.pdf
Abstrakt

Metodika je založena na výsledcích vyhodnocení vztahu mezi změnami tělesné kondice krav po otelení a jejich koncepční úspěšností. U krav s menším úbytkem tělesné kondice po otelení byly výraznější první říje po otelení. Schopnost zabřezávání více souvisela se změnou tělesné kondice v krátkém období bezprostředně před 1. inseminací než s tělesnou kondicí při otelení nebo její celkovou ztrátou během intervalu. Proto je vhodné hodnotit tělesnou kondici při každé říji a podle bezprostřední změny BCS se rozhodnout o provedení inseminace.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
Ke stažení 9175
OdděleníChov skotu