Využití Deníku nemocí a léčení - analýza nasbíraných údajů o diagnózách

KAŠNÁ, Eva., 2019 Využití Deníku nemocí a léčení - analýza nasbíraných údajů o diagnózách. In Genomika a šlechtění na zdravotní znaky u dojeného skotu. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. 4-8. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz19168.pdf
Abstrakt

Do Deníku nemocí a léčení bylo za období srpen 2018 – duben 2019 zadáno 65 tis. Záznamů zdravotních událostí u 44 tis. Dojnic, což podchycuje cca 12 % z celkového stavu dojnic v ČR. Nejčastějšími diagnózami jsou klinická mastitida, vřed paznehtu, syndrom ovariálních cyst, metritida, digitální dermatitida a kulhání. Obecně je zjištěná četnost těchto nemocí/zdravotních poruch nižší než v předchozí studii QCZ, která však podchytila přes 70 % populace, a také delší období, což umožnilo srovnání delších úseků laktací. U nemocí vemene a paznehtů již genetické hodnocení probíhá, u poruch reprodukce se s ním dá v nejbližší době počítat. Velmi málo jsou zadávány poruchy metabolismu, jejichž genetické hodnocení je z toho důvodu prozatím neproveditelné.

ProjektVýzkum postupů šlechtění dojeného skotu s cílem zvýšit odolnost k nemocem využitím genomických plemenných hodnot, rozvoje systému sběru, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat