Využití fóliového přístřešku pro pastevní chov ovcí

MILERSKI, Michal. Využití fóliového přístřešku pro pastevní chov ovcí. Náš chov, 2005, roč. 65(3), s. 12-14. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz5032.pdf
Abstrakt

Práce se zabývá ověřením vhodnosti lehkého pastevního přístřešku pro uskladnění a dosoušení sena a rovněž pro omezení přímého účinku nepříznivých povětrnostních vlivů na zvířata.

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat