Využití genů mléčných bílkovin

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Využití genů mléčných bílkovin. Autoři: MATĚJÍČKOVÁ, Jitka, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, KYSELOVÁ, Jitka, RYCHTÁŘOVÁ, Jana a BOLEČKOVÁ, Jana.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-034-5. 2009-10-30.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Počet stran29
Interní odkaz9137.pdf
Abstrakt

Zjišťováním vztahů genů mléčných bílkovin k parametrům mléčné užitkovosti, technologické kvality a k úrovni plemenných hodnot (PH) pro parametry mléčné užitkovosti u českého strakatého skotu byl prokázán nejvýznamnější vliv genu CSN3, zejména na parametry kvality mléka a syřitelnosti (obsah čistých a hrubých bílkovin v mléce, obsah kaseinu, a zejména na kvalitu a pevnost sýřeniny a dobu koagulace), dále pak k PH pro obsah a produkci bílkovin. Nejpříznivější hodnoty parametrů kvality mléka vykázal genotyp BB, naopak genotypy obsahující alelu E byly nejméně příznivé. V případě genu LGB byl prokázán vliv na obsah syrovátkových bílkovin a kaseinu s nejpříznivějšími hodnotami parametrů u genotypu BB. Významnost efektu genu CSN2 byla prokázána na obsah kaseinu a na PH pro produkci mléka, bílkovin a tuku. Pozitivní vliv byl zjištěn u genotypů A1A2 a A1A1, dále pak A2A2 a A1B. U genu CSN1S1 byl prokázán vztah k PH pro produkci mléka s nejvyšší hodnotou zjištěnou u genotypu CC.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
Ke stažení 9137
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat