Využití haplotypů genů mléčných bílkovin pro zlepšení technologické kvality mléka u českého strakatého skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Využití haplotypů genů mléčných bílkovin pro zlepšení technologické kvality mléka u českého strakatého skotu. Autoři: MATĚJÍČKOVÁ, Jitka, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, BOLEČKOVÁ, Jana, ŠEFROVÁ, Jana a KREJČOVÁ, Michaela.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-8-07 4 03-056. 2010-11-01.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz10188.pdf
Abstrakt

Analýzou vztahů haplotypových kombinací sledovaných genů k parametrům mléčné užitkovosti, technologické kvality a syřitelnosti mléka byl prokázán nejvýznamnější vliv genu CSN3, zejména na parametry kvality mléka a syřitelnosti. Haplotypové kombinace obsahující alelu B a genotyp BB genu CSN3 vykázaly vyšší obsah bílkovin, kaseinu, tukuprosté sušiny a lepší kvalitu sýřeniny oproti haplotypům ostatním. Naopak kombinace obsahující alelu A nebo E genu CSN3 byly většinou spojeny s vyšší produkcí, ale horší kvalitou a syřitelností mléka. Podobný pozitivní efekt na kvalitu a syřitelnost mléka byl zaznamenán u alely B genu LGB oproti alele A. Významnost efektů genů CSN1S1 a CSN2 se v haplotypových kombinacích výrazně neprojevila. Z výsledků je však patrný vztah alely C genu CSN1S1 a alely A2 genu CSN2 k parametrům produkce a zároveň ke kvalitě sýřeniny oproti alele B genu CSN1S1 a alele A1 genu CSN2.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
Ke stažení 10188
OdděleníChov skotu