Využití hmyzu ve výživě monogastrů

VÁCLAVKOVÁ, Eva, BĚLKOVÁ, Jaroslava a ŠULÁKOVÁ, H. Využití hmyzu ve výživě monogastrů. Krmivářství, 2016, roč. 20(1), s. 32-34. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16020.pdf
Abstrakt

Entomofagie je konzumace hmyzu jako součásti lidské potravy. Hmyz v různých vývojových stádiích byl využíván již v prehistorických dobách jako složka potravy u lidí a tento trend pokračuje i v moderní době. Zpracování a využití hmyzu se v posledních letech stává předmětem zájmu některých firem produkujících krmiva pro ryby a drůbež. Význam hmyzu pro výživu zvířat, případně i lidí, spočívá nejen v jeho nutriční hodnotě, ale i dalších vlastnostech. Hmyz je schopen produkovat antimikrobiální peptidy. Podle dosavadních výsledků lze hmyz považovat za možné alternativní krmivo pro monogastry. Zkoumání jeho vlivu na užitkovost zvířat, hledání nejvhodnějších druhů nebo substrátů pro odchov je v současné době aktuální téma výzkumu.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov prasat