Využití ionizace vzduchu v chovech hospodářských zvířat

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Využití ionizace vzduchu v chovech hospodářských zvířat. Autoři: DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich, KNÍŽEK, Josef a ADAMEC, Tomáš.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-090-1. 2011-12-30.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz11192.pdf
Abstrakt

Ověřená technologie ionizace vzduchu má vícenásobné pozitivní účinky z pohledu ekologie chovu a fyziologie hospodářských zvířat. Redukuje emise amoniaku a skleníkových plynů o 30 – 48 %, prachu o 25 – 35 %. Současně biologicky pozitivně působí na užitkovost zvířat (produkce mléka, přírůstek hmotnosti) na jejich zdravotní stav (snížení spotřeby léků) a na kvalitu finálního produktu (mléko). Jedná se o nízké investiční náklady (cca 60 tis.Kč). Provoz zařízení je energeticky nenáročný (příkon zdroje vysokého napětí je jen 5 W).

ProjektVýzkum základních enviromentálních aspektů v chovech hospodářských zvířat z hlediska skleníkových plynů, pachu, prachu a hluku, podporujících welfare zvířat a tvorbu BAT
Ke stažení 11192
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat