Využití kandidátních genů k modifikaci profilu mastných kyselin v tukové tkáni českého strakatého skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Využití kandidátních genů k modifikaci profilu mastných kyselin v tukové tkáni českého strakatého skotu. Autoři: BARTOŇ, Luděk, BUREŠ, Daniel a KOTT, Tomáš.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-110. 2013-05-22.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Počet stran19
Interní odkaz13066.pdf
Abstrakt

Cílem metodiky bylo ověřit existenci polymorfismů vybraných kandidátních lipogenních genů v populaci českého strakatého skotu, optimalizovat metodiku stanovení těchto polymorfismů, určit četnosti alel a genotypů, kvantifikovat vztah genotypů a fenotypového zastoupení mastných kyselin v tukové tkáni. Dalším cílem bylo formulovat možnosti využití těchto výsledků při úpravách šlechtitelského programu českého strakatého skotu s ohledem na zlepšování parametrů kvality masa. Byly ověřeny a modifikovány metody stanovení 9 polymorfismů nacházejících se v 7 kandidátních genech ovlivňujících metabolismus lipidů. Frekvence „žádoucích“ genotypů v testované populaci, předpokládá střední až vysoká dědivost MK spolu s příznivými genetickým korelacemi k dalším užitkovým znakům skotu a prokazatelný vliv na zastoupení MK důležitých ze zdravotního hlediska dávají předpoklad využití těchto SNP jako genetických markerů při případné selekci na maso s modifikovaným obsahem MK v populaci českého strakatého skotu.

ProjektGenetické faktory ovlivňující zastoupení mastných kyselin v hovězí mase
Ke stažení 13066
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat