Využití lineárního popisu vemene při odhadu plemenných hodnot pro mastitidu u holštýnských krav

ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava a KREJČOVÁ, Michaela. Využití lineárního popisu vemene při odhadu plemenných hodnot pro mastitidu u holštýnských krav. Chovatelské listy, 2020, roč. 2020(1), s. 18-22. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz20061.pdf
Abstrakt

Cílem bylo vyhodnotit vliv vybraných znaků lineárního popisu vemene na odhad plemenné hodnoty pro klinickou mastitidu, do 30 dnů laktace a za celou laktaci, u holštýnského skotu. Na souboru 13 775 holštýnských krav s 33 809 laktacemi jsme provedli odhad genetických parametrů a plemenných hodnot víceznakovým modelem se znaky: hloubka vemene, přední upnutí vemene, šířka vemene a závěsný vaz. V rodokmenu bylo použito 30 704 jedinců. V prvních 30 dnech laktace byla laktační incidence (počet laktací, ve kterých se vyskytla klinická mastitida) 12 %, pro celou laktaci 38 %. Při použití víceznakového modelu došlo k očekávanému navýšení spolehlivosti odhadu plemenné hodnoty jen pro výskyt klinické mastitidy za prvních 30 dnů laktace. Nejvyšší nárůst průměru spolehlivostí byl u býků a u krav s užitkovostí, 4,67 a 5,34 %. Genetické korelace mezi klinickou mastitidou za celou laktaci a hloubkou vemene byly -30,52 %; předním upnutím vemene -25,75 %; šířkou vemene 33,12 %; závěsným vazem -13,25 %.

ProjektNávrh a uplatnění plošného systému sběru dat o nemocech skotu a jeho využití v managementu stád, šlechtění a pro racionální užívání antimikrobik, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat