Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu. Autoři: BUREŠ, Daniel a BARTOŇ, Luděk.. Česká republika. Metodika 978-80-7403-070-3. 2010-12-09.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz10211.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na rozbor nejvýznamnějších masných plemen skotu chovaných v České Republice a jejich využití pro křížení a produkci jatečného skotu. Je návodem pro výběr vhodného plemene masného skotu jednotlivým chovatelům, producentům i zpracovatelům do jejich konkrétního a specifického produkčního sytému.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
Ke stažení 10211
OdděleníChov skotu