Využití pánevních rozměrů plemenic masného skotu pro snížení frekvence obtížných porodů a pro zvýšení podílu živě narozených a odchovaných telat

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Využití pánevních rozměrů plemenic masného skotu pro snížení frekvence obtížných porodů a pro zvýšení podílu živě narozených a odchovaných telat. Autoři: BUREŠ, Daniel a BARTOŇ, Luděk.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-044-4. 2009-12-07.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Počet stran18
Interní odkaz9176.pdf
Abstrakt

Práce popisuje vztah mezi utvářením pánve krav masného skotu a průběhem porodu a podílem živě narozených a odchovaných telat. V systému chovu krav bez tržní produkce mléka (BTPM) je odstavené tele jediným tržním produktem.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
Ke stažení 9176
OdděleníChov skotu