Využití rostlinných extraktů ve výživě prasat

VÁCLAVKOVÁ, Eva a LUSTYKOVÁ, Alena. Využití rostlinných extraktů ve výživě prasat. Náš chov, 2013, roč. 73(4), s. 60-62. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz13035.pdf
Abstrakt

produkce potravin s požadovanou nutriční hodnotou a organoleptickými vlastnostmi závisí na produkci kvalitních jatečných zvířat. Tato produkce je ovlivněna mnoha faktory. Jednou z možností je použití přírodních látek, zejména různých bylin. Byliny se do krmiv přidávají v podobě sušených částí rostlin nebo v podobě extraktu. Rostliny většinou obsahují sekundární metabolity, které mají určitý biologický efekt. V příspěvku jsou popsány účinky vybraných rostlinných extraktů na zdraví a užitkovost odstavovaných selat, plemenných prasat a prasat ve výkrmu.

ProjektBiotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví
OdděleníChov prasat