Využití sonografického měření výšky podkožního tuku v oblasti krajiny pánevní ke stanovení výživného stavu dojnic holštýnského skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Využití sonografického měření výšky podkožního tuku v oblasti krajiny pánevní ke stanovení výživného stavu dojnic holštýnského skotu. Autoři: ZINK, Vojtěch, ŠEFROVÁ, Jaroslava, VACEK, Mojmír, STANĚK, Stanislav a ŠIMONOVÁ, Jitka.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-087-1. 2011-12-20.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz11193.pdf
Abstrakt

Cílem metodiky bylo popsat metodu měření výšky podkožního tuku u krav holštýnského plemene pomocí sonografu; na základě expermintálních měření určit průměrnou výšku podkožního tuku, která odpovídá dané třídě subjektivního hodnocení tělesné kondice (BCS). Bylo vyhodnoceno 1671 měření u 376 dojnic na dvou farmách, u kterých bylo provedeno sonografické měření výšky podkožního tuku a současně subjektivní hodnocení BCS na 5-ti bodové stupnici. Výška podkožního tuku byla měřena v oblasti krajiny pánevní dorzálně od kyčelního kloubu sonografem SonoVet 2000, lineární sondou (L2-5/170CD) o frekvenci 5,5 MHz. Na základě těchto měření byla stanovena průměrná výška podkožního tuku, která odpovídá příslušné BCS.

ProjektVyužití genetických a negenetických faktorů ke zvýšení výkonnosti dojených plemen skotu v ČR
Ke stažení 11193
OdděleníChov skotu, Technologie a technika chovu hospodářských zvířat