Využití stájové technologie ke kontrole výživy dojnic

LOUČKA, Radko, HOMOLKA, Petr, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, TYROLOVÁ, Yvona a VÝBORNÁ, Alena. Využití stájové technologie ke kontrole výživy dojnic. Náš chov, 2017, roč. 77(10), s. 51-54. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz17164.pdf
Abstrakt

Cílem pokusu bylo zjistit vliv vnějšího zásahu (mechanickou stimulací sliznice bachoru pomocí kartáčů RF) do práce bachoru u vysokoužitkových holštýnských dojnic a změny ve složení krmné dávky (TMR) na množství nadojeného mléka a jeho kvalitu, dobu příjmu krmiva a jeho spotřebu, frekvenci přežvykování a na pH v bachoru. Testovány byly dvě TMR. Aplikace RF, ani změna TMR, se nijak výrazně na sledovaných ukazatelích neprojevily. Výraznější byly rozdíly mezi jednotlivými dojnicemi a mezi jednotlivými dny pokusu.

ProjektOmezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat