Využití technologie evaporačního ochlazování s řidícími jednotkami k eliminaci tepelného stresu u skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Využití technologie evaporačního ochlazování s řidícími jednotkami k eliminaci tepelného stresu u skotu. Autoři: KNÍŽKOVÁ, Ivana a KUNC, Petr.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-055-0. 2010-05-20.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz10066.pdf
Abstrakt

Metodika popisuje fyziologické reakce skotu na tepelný stres, vliv tepelného stresu na organismus, jak rozpoznat a jak elimovant tepelný v chovném prostředí v podmínkách České republiky a také použití technologie evaporačního ochlazování s řídicími jednotkami (vyvinuté a testované ve VÚŽV Praha Uhříněves) v chovech skotu.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
Ke stažení 10066
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat