Využití teorie učení a biologických poznatků ve výcviku a využití koní

BARTOŠOVÁ, Jitka a NIČOVÁ, Klára. Využití teorie učení a biologických poznatků ve výcviku a využití koní. Praha: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Česká technologická platforma pro zemědělství, 2020, 67 s. ISBN 978-80-7403-246-2
Kateg. publikaceMonografie; brožury; knihy; kapitoly v knize
Počet stran67
Interní odkaz20227.pdf
Abstrakt

Publikace shrnuje současné vědecké poznatky o chování koní a biologických principech učení (tzv. teorii učení), jejichž znalost je důležitá pro výcvik a využití koní. Cílem bylo přednést je v češtině, formou přístupnou jak odborné, tak i širší chovatelské a jezdecké veřejnosti. V posledních 10-15 letech vzkvétá nové vědní odvětví, tzv. equitation science, zaměřující se na využití poznatků z klíčových vědních oborů ve výcviku a managementu koní v souladu s jejich biologií a welfare, a to s důrazem na dosažení požadovaného „šťastného atleta“ nedevastujícím způsobem a zvýšenou bezpečnost práce člověka s takto velkými zvířaty. Ne vždy se člověk dokáže vyvarovat negativních vlivů na koně, proto jsou součástí textu i praktické rady, jak je zmírnit a vyvážit pozitivní zkušeností. Text není jezdeckou příručkou, ani „kuchařkou“ pro práci s koněm. Zpracovává základní biologické poznatky, na kterých by jezdecké příručky a metodické texty měly stát.

OdděleníEtologie