Využití vedlejších produktů pivovarského průmyslu v živočišné výrobě

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Využití vedlejších produktů pivovarského průmyslu v živočišné výrobě. Autoři: LOUČKA, Radko, HOMOLKA, Petr, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, TYROLOVÁ, Yvona a VÝBORNÁ, Alena.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-194-6. 2018-08-06.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz18127.pdf
Abstrakt

Cílem metodiky je seznámit s možnostmi využití vedlejších produktů pivovarského a sladařského průmyslu v živočišné výrobě. Patří k nim mláto, pivovarské kvasnice a sladový květ. Jsou součástí krmných dávek hospodářských zvířat již dlouho, mění se však jejich složení, skladovatelnost i technologie zpracování, logistika jejich distribuce ke spotřebiteli a v neposlední řadě i způsoby jejich uplatnění ve výživě zvířat. Smlouva o uplatnění předložené metodiky byla podepsána mezi Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves a firmou MRÁZ AGRO CZ, s.r.o. Blatná, která je v ČR hlavním dodavatelem vedlejších produktů pivovarnického průmyslu zhruba 400 zemědělským podnikům prvovýroby.

ProjektOmezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí
Ke stažení 18127
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat
Pracovní skupinaVýživa vysokoužitkových dojnic