Využití vlákniny a separace krmiv k hodnocení krmných dávek skotu

LOUČKA, Radko. Využití vlákniny a separace krmiv k hodnocení krmných dávek skotu. Krmivářství, 2017, roč. 21(5), s. 37-40. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz17232.pdf
Abstrakt

Fyzikálně efektivní vláknina (peNDF) ve směsných krmných dávkách skotu (TMR) je hlavním faktorem, který stimuluje přežvýkání a správné funkce bachoru. Cílem pokusu bylo zjistit, jak dojnice reagují na peNDF, která se pohybuje na hranici rizika vzniku acidózy bachoru. Do pokusu bylo zařazeno 26 dojnic holštýnského plemene, šesti dojnicím byl perorálně aplikován eCOW bolus, který každých 15 minut měřil pH bachoru s přesností 0,1 stupně. Spotřeba krmiv byla měřena nepřetržitě s využitím automatických krmných boxů. Testovány byly čtyři TMR, každá po dobu tří týdnů. U TMR 1 byla hodnota peNDF riziková, tj. 10,1. U ostatních TMR byly hodnoty peNDF vyšší (TMR2 13, TMR3 12.6 a TMR4 14). Každá dojnice reagovala na změny TMR individuálním způsobem. Průměrné hodnoty pH se k hranici 5,8 přibližovaly, ale dlouhodobě ji nepřekročily u žádné dojnice, ani u TMR1, u které byla peNDF pod hranicí rizika.

ProjektOmezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat