Vývoj a perspektivy výroby mléka ve světě

KVAPILÍK, Jindřich a SYRŮČEK, Jan. Vývoj a perspektivy výroby mléka ve světě. Náš chov, 2019, roč. 79(2), s. 90-94. ISSN .
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19010.pdf
Abstrakt

Příspěvek uvádí za využití především literárních zahraničních údajů historické, aktuální a prognózované vybrané ukazatele výroby mléka ve světě a v jeho regionech. Z výsledků mimo jiné vyplynulo, že přes výrazný nárůst počtu obyvatel lze v příštích deseti až dvaceti letech ve světě očekávat zvýšení produkce mléka o 20 až 35 %. Většího přírůstku tohoto a dalších ukazatelů (zejména spotřeby mléka a mléčných výrobků na obyvatele) má být dosaženo v rozvojových než ve vyspělých světových regionech.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu