Vývoj a stabilita plemenných hodnot býků aberdeen angus

DUCHÁČEK, J., PŘIBYL, Josef, VOSTRÝ, Luboš a STÁDNÍK, Luděk. Vývoj a stabilita plemenných hodnot býků aberdeen angus. Náš chov, 2010, roč. 70(4), s. 23-25. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz10038.pdf
Abstrakt

Odhad plemenných hodnot za období let 1997 až 2007 u plemene aberdeen angus byl proveden pro hmotnost v 210 dnech. Byl zjišťován vliv přibývání informací na stabilitu plemenných hodnot jak pro přímý, tak i maternální efekt. Byla potvrzena záporná korelace mezi přímým a maternálním efektem. Zjištěn byl kladný vztah mezi množstvím informací na zvíře, dosahovanou plemennou hodnotou a korelace mezi hodnotami stejných zvířat v čase.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat