Vývoj početních stavů přežvýkavců ve vztahu k trvalým travním porostům

KVAPILÍK, Jindřich. Vývoj početních stavů přežvýkavců ve vztahu k trvalým travním porostům. Náš chov, 2005, roč. 65(9), s. 14-17. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz5176.pdf
Abstrakt

Z pohledu hlavní neprodukční funkce, t. j. ekologického a ekonomického využívání TTP, jsou stavy přežvýkavců, zejména krav bez TPM, ovcí a koz, v ČR nedostatečné. V práci jsou uvedeny možnosti, jak stávající stav zlepšit.

OdděleníChov skotu