Výživa a poruchy metabolismu dojnic, a jejich kondice v peripartálním období

ILLEK, Josef, KUMPRECHTOVÁ, Dana a KUDRNA, Václav. Výživa a poruchy metabolismu dojnic, a jejich kondice v peripartálním období. Krmivářství, 2010, roč. 14(5), s. 8-12. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz10171.pdf
Abstrakt

Cílem experimentu je hodnocení vztahu mezi výživou , tělesnou kondicí, mléčnou užitkovostí a metabolickými poruchami v průběhu peripartálního období.

ProjektOptimalizace výživy a chovu dojnic v podmínkách zemědělské politiky EU
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat