Výživa dojnic naráží na mnohá úskalí

LOUČKA, Radko, HOMOLKA, Petr, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, TYROLOVÁ, Yvona, VÝBORNÁ, Alena a JAMBOR, Václav. Výživa dojnic naráží na mnohá úskalí. Zemědělec, 2016, roč. 24(14), s. 18-20. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16047.pdf
Abstrakt

Do krmných dávek pro skot se nyní přidává stále více koncentrovaných a koncentrovanějších krmiv a objemová konzervovaná krmiva jsou vyráběna s pomocí strojů, které je dokáží nařezat na kratší a ještě kratší částice. Pak se z nich lépe vytěsní vzduch, hmota se více zpřístupní mikroorganizmům a fermentační proces silážováním vykáže výborné výsledky. Zároveň se tím ale zvyšuje riziko acidózy bachoru. Cílem příspěvku bylo upozornit na toto riziko a nabídnout různá řešení.

OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat