Výživa jako důležitý faktor rentability chovu prasat

VÁCLAVKOVÁ, Eva a BĚLKOVÁ, Jaroslava. Výživa jako důležitý faktor rentability chovu prasat. Krmivářství, 2016, roč. 20(2), s. 24-26. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16010.pdf
Abstrakt

Náklady na krmiva tvoří více než 50 % celkových nákladů vynaložených na chov prasat. Podstatnou část ceny krmiv tvoří cena obilovin a sóji. Ačkoliv převážná většina chovů využívá kompletní krmné směsi, potřeba snížit náklady na krmiva vede k využívání vlastní produkce obilovin. Článek se zabývá různými způsoby využití krmiv vlastní produkce pro výživu prasat, zejména pro kategorii výkrm.

OdděleníChov prasat