Výživa plemenných prasniček

VÁCLAVKOVÁ, Eva a BĚLKOVÁ, Jaroslava. Výživa plemenných prasniček. Krmivářství, 2014, roč. 18(4), s. 31-33. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz14096.pdf
Abstrakt

Hlavním cílem výživy prasniček je příprava na reprodukční proces, vysokou reprodukční užitkovost a udržení této užitkovosti po co nejdelší dobu. Proto je potřeba zajistit optimální úroveň výživy prasniček již během odchovu. Toho lze nejjednodušeji dosáhnout zkrmováním kompletních krmných směsí. V minulých letech byla selekce zaměřena na podíl svaloviny a obsah tuku v těle prasat. Tato selekce však způsobila problémy v reprodukci prasnic.

ProjektBiotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví
OdděleníChov prasat