Výživa selat bez zinku

BĚLKOVÁ, Jaroslava a WEISBAUEROVÁ, Eva. Výživa selat bez zinku. Náš chov, 2023, roč. 83(7), s. 56-58. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz23219.pdf
Abstrakt

Článek se zabývá problematikou výživy selat v době po zákazu použití vysokých terepeutických dávek ZnO. Uvádí možnosti náhrady ZnO a cesty jak problémům v této oblasti čelit a analyzuje podmínky chovu, které je třeba dodržet pro zdárný odchov selat.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov prasat