Výživa selat od narození do odstavu

VÁCLAVKOVÁ, Eva. Výživa selat od narození do odstavu. Náš chov, 2010, roč. 70(5), s. 52-55. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz10050.pdf
Abstrakt

Období odstavu je pro sele kritickou fází života spojenou s působením mnoha stresových faktorů. Po odstavu sele nepřijímá dostatečné množství krmiva, aby mohlo plně využít svůj růstový potenciál. Až do 50 kg hmotnosti by prasata mohla růst mnohem intenzivněji, avšak mnoho provozních podmínek v běžném chovu to nedovoluje. Selata se nejprve musí přizpůsobit poodstavovým podmínkám, včetně výživy, a tím nedosáhnou optimálního přírůstku. V následujícím přehledu je vybráno několik základních faktorů, které mohou ovlivnit příjem krmiva seletem a jeho následný růst a vývoj.

ProjektStanovení profilu mastných kyselin a oxidační stability vepřového masa původních plemen prasat
OdděleníChov prasat