Výživa založená na chemické frakcionaci a nutričních požadavcích přežvýkavců

KOUKOLOVÁ, Marie, KOUKOLOVÁ, Veronika a HOMOLKA, Petr. Výživa založená na chemické frakcionaci a nutričních požadavcích přežvýkavců. Krmivářství, 2014, roč. 18(4), s. 31-33. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz14093.pdf
Abstrakt

Správnou výživou a krmením lze do značné míry ovlivnit produkční potenciál přežvýkavců. Nepostradatelnou živinou ve výživě zvířat jsou dusíkaté látky. Proto, aby byla zajištěna správná potřeba proteinu, je důležité co nejpřesněji predikovat vstup a využitelnost jednotlivých proteinových frakcí do trávicího traktu přežvýkavců. V příspěvku je přiblížen význam Cornellského systému, který zahrnuje výživu a trávení přežvýkavců v celém rozsahu, tj. zohledňuje dynamiku trávicího traktu přežvýkavců a požadavky zvířat na živinové složení krmiv. Pomocí tohoto systému je zjištěno zastoupení jednotlivých frakcí dusíkatých látek, tím lze získat širší pohled na trávení přijatých krmiv i krmné dávky v trávicím traktu přežvýkavců. Tyto postupy umožňují určit správné zastoupení živin, jejich vzájemný poměr a koncentraci zajišťující nutriční potřebu zvířete.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat