Výzkumný ústav živočišné výroby v Praze Uhříněvsi

BARTOŇ, Luděk, KOUKOLOVÁ, Veronika, BEČKOVÁ, Ilona a HOMOLKA, Petr. Výzkumný ústav živočišné výroby v Praze Uhříněvsi. AGRObase Zpravodaj, 2023, roč. 2023(únor), s. 14-15. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz23223.pdf
Abstrakt

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. (VÚŽV) byl jako veřejná výzkumná instituce zřízen za účelem rozvoje poznání a přenosu poznatků vědních oborů souvisejících s chovem a využitím všech druhů a kategorií hospodářských zvířat. V rámci hlavní činnosti ústavu se prolíná základní a aplikovaný výzkum zaměřený zejména na oblasti biologických a biotechnologických základů živočišné produkce, molekulární a reprodukční biologie, výživy a krmení, genetiky a šlechtění, etologie, technologie a systémů chovu, ekonomiky produkce a kvality živočišných produktů. Od založení do dnešní doby za tuto svoji činnost získal významná domácí i mezinárodní uznání a ocenění.

OdděleníChov skotu, Dokumentace a propagace, Výživa a krmení hospodářských zvířat