Význam a interpretace nepřímých indikátoru NEB dojnic

ŠTOLCOVÁ, Magdaléna, BARTOŇ, Luděk a ŘEHÁK, Dalibor. Význam a interpretace nepřímých indikátoru NEB dojnic. Náš chov, 2019, roč. 79(9), s. 44-47. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19121.pdf
Abstrakt

Negativní energetická bilance (NEB) je zásadním problémem současných vysokoprodukčních stád dojeného skotu, jelikož vede ke zdravotním problémům, poruchám reprodukce a snížení produkce. Předkládaný přehled výzkumných poznatků se věnuje indikátorům NEB a s ní spojovaným problémům. Cílem je popsat nepřímé indikátory (např. změny tělesné hmotnosti, aktivity zvířat, hodnocení mléčných složek), které lze v praxi využívat, a zároveň ukázat některé konkrétní systémy a hodnoty parametrů, které mohou chovatelům napomoci v rozhodování se při diagnostice a prevenci poruch

ProjektEliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu