Význam a využití ukazatele IOFC v managementu stáda dojeného skotu

SYRŮČEK, Jan, BURDYCH, Jiří a BARTOŇ, Luděk. Význam a využití ukazatele IOFC v managementu stáda dojeného skotu. Náš chov, 2020, roč. 80(1), s. 9-12. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz20005.pdf
Abstrakt

Stále častěji užívaným nástrojem měření efektivity chovu dojeného skotu je ukazatel příjmů nad náklady na krmiva (IOFC). Mezi jeho hlavní přednosti patří, že ve svém výpočtu nezohledňuje fixní náklady a dotace. Hodnotí tedy vztah mezi příjmy za prodej mléka a náklady na krmiva. V ČR byl IOFC počítán na základě údajů od 62 až 114 podniků získaných v letech 2012 až 2018 a jeho průměrná výše dosáhla 96 Kč na krávu a den při meziročním kolísání od 68 do 119 Kč. Kolísání mezi sledovanými roky bylo způsobeno zejména volatilitou nákupních cen mléka, která ovlivňuje denní tržby a tím i ukazatel IOFC. Kromě cen mléka má na výši ukazatele významný vliv též dojivost a náklady na krmiva. Ukazatel IOFC byl rozdílný i podle toho, v jaké výrobní oblasti chovatelé hospodařili a jaké chovali plemeno.

ProjektEliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu