Význam deanimalizace v prevenci antimikrobiální rezistence

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Význam deanimalizace v prevenci antimikrobiální rezistence. Selská revue, 2022, roč. 2022(7), s. 128-133. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22299.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu významu deanimalizace v chovech hospodářských zvířat a jejího vlivu na vznik a šíření antimikrobiální rezistence včetně návrhu preventivních a represivních opatření regulace populace zdivočelých holubů, toulavých psů a koček a pracovního postupu deanimalizace v chovech hospodářských zvířat.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat