Význam deratizace v prevenci antimikrobiální rezistence

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Význam deratizace v prevenci antimikrobiální rezistence. Selská revue, 2022, roč. 2022(6), s. 94-97. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22169.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu významu deratizace v chovech hospodářských zvířat a jejího vlivu na vznik a šíření antimikrobiální rezistence zohledňující faktory, které ovlivňují její účinnost (mechanismus účinku, způsoby podání, aplikační formy) včetně návrhu možného pracovního postupu deratizace v chovech.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat